ผลงานการออกแบบจัดสวนปาล์ม ถมที่ถมดินปรับพื้นที่ขนาดใหญ่ รองรับไม้ใหญ่และทำสนามหญ้ากว้าง